Liên hệ

Trường THCS Lãng Ngâm

Địa chỉ: Nà Lạn, Lãng Ngâm, Ngân Sơn, Bắc Kạn
Hiệu Trưởng: Chu Thị Huệ
Điện thoại: CQ: 02813.877.850 – DĐ: 0913979288

Email: c2langngam.pgdnganson@backan.edu.vn